Alpaki,
Drób, ...

Kupuj i sprzedawaj owce z viehworld, darmową aplikacją do handlu zwierzętami gospodarskimi

Pobierz aplikację viehworld online do zakupu krów mlecznych

Oto jak to działa: pobierzviehworld za darmo ze wszystkich sklepów z aplikacjami na wszystkie urządzenia końcowe, zarejestruj się raz, podając login AMA i już możesz kupować i sprzedawać alpaki, drób i osły.

Kupuj i sprzedawaj kurczaki, osły i króliki dzięki Viehworld - nowej, bezpłatnej aplikacji do handlu zwierzętami gospodarskimi w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Naszym celem jest marketing wszystkich zwierząt hodowlanych - wielbłądów Nowego Świata (alpak, lam, lampartów), drobiu (kurczaków, indyków, gęsi, kaczek, gołębi), zajęczaków (królików, zajęcy), osłów i zwierzyny łownej - bydła, owiec, świń, kóz, koni, kurczaków i alpak. viehworld zwiększa wartość dodaną dla wszystkich uczestników rynku: dla rolników kupujących i sprzedających, handlarzy żywym inwentarzem, konsumentów i samych zwierząt hodowlanych. Dzieje się tak dlatego, że w aplikacji wyświetlane są wszystkie istotne dane dotyczące prywatnej sprzedaży zwierzęcia hodowlanego: od danych hodowlanych, przez rodowód, po reprodukcję zwierząt. Ponadto użytkownik może załadować odpowiednie zdjęcia i filmy wideo dla każdego zwierzęcia - zarówno wielbłądów Nowego Świata (alpak, lam, lampartów), drobiu (kurczaków, indyków, gęsi, kaczek, gołębi), zajęczaków (królików, zajęcy), osłów, jak i zwierzyny łownej. W ofercie znajdują się wszystkie popularne gatunki zwierząt.

Kupuj i sprzedawaj lamy w bezpłatnej aplikacji viehworld

Handel zwierzętami gospodarskimi online za pomocą kilku kliknięć - kupuj i sprzedawaj zwierzęta

Za przejrzyste aukcje wielbłądów, drobiu, zajęcy, osłów i zwierzyny łownej na viehworld nie jest pobierana ani składka członkowska, ani opłata podstawowa, a jedynie niewielka prowizja za udaną sprzedaż bydła, owiec, cieląt, świń i innych zwierząt gospodarskich. Aplikacja może być używana wyłącznie przez rolników, ponieważ po jej pobraniu można ją łatwo otworzyć za pomocą loginu eAMA, a następnie szczegółowo opisać konto za pomocą różnych danych dotyczących gospodarstwa. Gwarantuje to, że tylko grupy branżowe zajmujące się handlem zwierzętami gospodarskimi mogą korzystać z aplikacji, a tym samym kupować i sprzedawać zwierzęta. Dzięki viehworld hodowcy mają też więcej czasu na pracę w gospodarstwie, co z kolei zmniejsza nakład pracy i zwiększa zyski w handlu zwierzętami.

Więcej dobrostanu zwierząt, czasu i wydajności dzięki viehworld

Ponieważ sprzedaż za pomocą aplikacji skraca odległości transportu i pozwala uniknąć gromadzenia wielu różnych zwierząt z różnych gospodarstw hodowlanych, ryzyko wystąpienia chorób, takich jak choroby układu oddechowego, jest znacznie ograniczone. Dzięki filtrowi geograficznemu zapewniamy, że wiele gatunków zwierząt, takich jak wielbłądy Nowego Świata (alpaki, lamy, lamparty), drób (kurczaki, indyki, gęsi, kaczki, gołębie), zajęczaki (króliki, zające), osły i zwierzyna płowa, jest sprzedawanych lub kupowanych w najbliższej okolicy. Gwarantuje to mniejsze ryzyko wprowadzenia chorób, takich jak biegunka, do własnej obory oraz minimalizację zanieczyszczeń obcymi zarazkami. Ponadto każdy zaoszczędzony kilometr transportu ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy zwierząt, ponieważ poziom stresu może być utrzymywany na jak najniższym poziomie.

Kupno i sprzedaż osłów w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Austrii

viehworld koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i regionalności w handlu zwierzętami gospodarskimi

Wszystkie wyżej wymienione aspekty wnoszą ogromny wkład w zrównoważony rozwój oraz ochronę konsumentów i klimatu: od regionalnej hodowli bydła - mięsa po zmniejszenie emisji CO2 dzięki krótszym trasom transportu. W viehworld nie widzimy siebie jako konkurencji dla hal aukcyjnych, ale jako idealne, uzupełniające się partnerstwo. Na viehworld reprezentowani są również handlarze zwierzętami, którzy nie tylko chcą kupować i sprzedawać zwierzęta, ale są również zainteresowani krótkimi trasami transportowymi, aby ich handel zwierzętami był jak najbardziej efektywny. Oferta jest dostępna w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Kup Hare online w Austrii, Niemczech

Pobierz aplikację teraz

Oto jak to działa:Pobierz
viehworld za darmo we wszystkich sklepach APP na wszystkie urządzenia końcowe, zarejestruj się raz z AMA login oraz można kupić i sprzedać alpaki, drób i osły.