Owce

Kupuj i sprzedawaj owce z viehworld, darmową aplikacją do handlu zwierzętami gospodarskimi

Pobierz aplikację viehworld online do zakupu krów mlecznych

Oto jak to działa: pobierzviehworld za darmo we wszystkich sklepach APP na wszystkie urządzenia końcowe, zarejestruj się raz za pomocą loginu AMA i już możesz kupować i sprzedawać owce.

Kupuj i sprzedawaj owce z Viehworld nową, darmową aplikacją do handlu zwierzętami gospodarskimi dla Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Koncentrujemy się na sprzedaży wszystkich zwierząt gospodarskich - owiec (hodowlanych, opasowych i rzeźnych), bydła, trzody chlewnej, kóz, koni, kurcząt i alpak. W przypadku owiec, zwłaszcza jagniąt, owiec hodowanych ekologicznie oraz ras owiec Ouessant, Suffolk, Dorper i Nolana. viehworld zwiększa wartość dodaną dla wszystkich uczestników rynku: dla rolników kupujących i sprzedających, handlarzy żywym inwentarzem, konsumentów i samego inwentarza. Dzieje się tak dlatego, że w aplikacji wyświetlane są wszystkie istotne dane dotyczące prywatnej sprzedaży zwierzęcia hodowlanego: od danych hodowlanych, poprzez rodowód, aż po reprodukcję owiec. Ponadto, użytkownik może załadować odpowiednie zdjęcia i filmy dla każdej owcy - czy to Ouessant, Suffolk, Dorper, Nolana czy Merino. W ofercie znajdują się wszystkie rodzaje owiec: jagnięta, baranina, owce stare, młode, tryki hodowlane i jagnięta do tuczu mlecznego.

viehworld Hodowca owiec z aplikacją do kupna i sprzedaży owiec online

Handel zwierzętami gospodarskimi online za pomocą kilku kliknięć - kupuj i sprzedawaj owce

Za przejrzyste aukcje owiec na viehworld nie jest pobierana ani składka członkowska, ani opłata podstawowa, a jedynie niewielka prowizja za udaną sprzedaż bydła, cieląt, świń i innych zwierząt gospodarskich. Aplikacja może być używana wyłącznie przez rolników, ponieważ po pobraniu można ją łatwo otworzyć poprzez login eAMA, a następnie opisać konto bardziej szczegółowo za pomocą różnych danych gospodarstwa. Gwarantuje to, że tylko grupy branżowe zajmujące się handlem zwierzętami gospodarskimi lub owcami mogą korzystać z aplikacji i w ten sposób kupować i sprzedawać owce. Dzięki viehworld, pasterz ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, co z kolei zmniejsza nakład pracy i zwiększa zyski w handlu zwierzętami.

Więcej dobrostanu zwierząt, czasu i wydajności dzięki viehworld

Ponieważ sprzedaż za pomocą aplikacji skraca odległości transportu i pozwala uniknąć gromadzenia wielu różnych zwierząt z różnych gospodarstw hodowlanych, ryzyko chorób, takich jak choroby układu oddechowego, jest drastycznie zmniejszone. Za pomocą filtra geograficznego zapewniamy, że owce wszystkich typów użytkowych i ras (owce Ouessant, Suffolk, Dorper i Nolana, owce Merinoland, owce mięsne Merino, owce mleczne wschodniofryzyjskie, owce górskie Brown, tyrolskie owce kamienne, ...) są sprzedawane lub kupowane w najbliższej okolicy. Gwarantuje to mniejsze ryzyko wprowadzenia chorób takich jak biegunka czy zapalenie płuc do własnej obory oraz minimalizację skażenia obcymi zarazkami. Ponadto, każdy zaoszczędzony kilometr transportu ma pozytywny wpływ na system odpornościowy owiec, ponieważ poziom stresu może być utrzymany na jak najniższym poziomie.

viehworld Hodowca owiec fotografuje owce na sprzedaż w aplikacji do handlu zwierzętami gospodarskimi

viehworld opowiada się za zrównoważonym rozwojem i regionalnością w handlu zwierzętami gospodarskimi

Wszystkie te punkty wnoszą ogromny wkład w zrównoważony rozwój oraz ochronę konsumentów i klimatu: od regionalnego mięsa owczego po redukcję emisji CO2 dzięki krótszym trasom transportowym. W viehworld nie widzimy siebie jako konkurencji dla hal aukcyjnych, lecz jako idealne, uzupełniające się partnerstwo. Na viehworld reprezentowani są również handlarze żywym inwentarzem, którzy nie tylko chcą kupować i sprzedawać owce, ale są również zainteresowani krótkimi trasami transportowymi, aby ich handel żywym inwentarzem był jak najbardziej efektywny. Oferta jest możliwa w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii.

Hodowca owiec fotografuje owce na pastwisku za pomocą aplikacji viehworld do handlu zwierzętami gospodarskimi

Pobierz aplikację teraz

Oto jak to działa:pobierz bezpłatnie
viehworld ze wszystkich sklepów z aplikacjami na wszystkie urządzenia końcowe, zaloguj się raz za pomocą AMA login i możesz zacząć kupować i sprzedawać owce.