Polityka prywatności aplikacji viehworld

Ochrona danych

Dziękujemy za korzystanie z naszej aplikacji. viehworld przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników. Powierzone nam dane traktujemy ze ścisłą poufnością i postępujemy z nimi w sposób odpowiedzialny. Dlatego informujemy Cię zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawartymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, TKG 2003 i DSG.

Ta aplikacja jest obsługiwana jako podmiot odpowiedzialny przez:
viehworld GmbH
Bernardgasse 19/3
1070 Wiedeń
UST-ID: ATU76894256
Dyrektorzy zarządzający: Mag. Wolfgang Schießl & Florian Aspalter
Kontakt w sprawie praw osób, których dane dotyczą: Dipl.-Ing. Rebekka Aigner-Carmichael, rebekka@viehworld.com

Dane, które przetwarzamy podczas wizyty

Cel, charakter i zakres przetwarzania danych

Dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w określonym celu i nie będą przekazywane osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym zamówienia, takim jak dział obsługi informatycznej. Dane będą przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Za każdym razem, gdy gromadzimy dane osobowe, a użytkownik aktywnie przekazuje nam swoje dane, wyraźnie informujemy go o celu ich gromadzenia. Gromadzimy, wykorzystujemy i zarządzamy danymi osobowymi zgodnie z art. 6 DSGVO tylko wtedy, gdy jest to obowiązek prawny, w celu realizacji umowy lub w przypadku działań przedumownych, gdy istnieje uzasadniony interes (marketing bezpośredni i techniczna ochrona bezpieczeństwa aplikacji) lub gdy uzyskaliśmy zgodę użytkownika. Dane użytkownika przechowujemy tylko tak długo, jak długo jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub jak długo dane są nam potrzebne w określonym celu.

Do jakich celów viehworld przetwarza dane osobowe i jak długo są one przechowywane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby obsługiwać, dostarczać i ulepszać usługi viehworld, które oferujemy naszym klientom. Dane te będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik posiada konto w viehworld lub jak długo jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania. Cele te obejmują:

 • Udostępnianie konta użytkownika i dostęp do naszych usług: Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci dostęp do naszej Platformy.
 • Zakup i dostawa produktów i usług: Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do przyjmowania i przetwarzania zamówień, dostarczania produktów i usług oraz komunikowania się z użytkownikiem w sprawie zamówień, produktów, usług i ofert promocyjnych.
 • Usługi płatnicze: Wykorzystujemy i przekazujemy dane w kontekście realizacji umowy i uzasadnionego interesu w celu wykonania umowy między użytkownikami, między użytkownikami a platformą, a także w celu przestrzegania obowiązującego prawa.
 • Rekomendacje i personalizacja: Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu rekomendowania funkcji, produktów i usług, które mogą być dla nich interesujące, identyfikowania preferencji użytkowników oraz personalizowania korzystania z naszych usług.
 • Używamy informacji o Twoich interakcjach z aplikacją, treściami i usługami viehworld, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach dotyczące funkcji, produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące. Do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach nie wykorzystujemy informacji, które mogą jednoznacznie identyfikować użytkownika jako osobę fizyczną.
 • Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi: Musimy przetwarzać i udostępniać pewne dane osobowe ze względu na zobowiązania prawne (np.: szczegóły transakcji dla celów podatkowych).
 • Cele, dla których staramy się o zgodę użytkownika: Możemy poprosić użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu, o którym użytkownik zostanie poinformowany. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu, może w każdej chwili dobrowolnie wycofać swoją zgodę, a my zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • Zapobieganie oszustwom, ryzyko kredytowe i inne kwestie związane z bezpieczeństwem: Dane osobowe są przetwarzane również w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz atakom cybernetycznym, a także w celu ich wykrywania.

Informacje automatyczne

Przykłady informacji, które gromadzimy i analizujemy, to m.in:

 • Adres protokołu internetowego (IP), który łączy urządzenia z Internetem;
 • Loginy, adresy e-mail, hasła;
 • Informacje o komputerach, urządzeniach i połączeniach, takie jak aplikacje urządzeń, typy i wersje przeglądarek, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, systemy operacyjne oraz ustawienia strefy czasowej;
 • Lokalizacja urządzenia;

Kompletny strumień kliknięć Uniform Resource Locators (URL) do, przez i z naszej witryny, tj. kolejność odwiedzanych stron w naszej witrynie, w tym data i godzina, numer pliku cookie, produkty i/lub treści, które były oglądane lub wyszukiwane, w tym czas potrzebny do wyświetlenia strony internetowej, informacje o interakcji między stronami (np. przewijanie, klikanie).

Udostępnianie informacji

Aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej aplikacji, udostępniamy informacje firmie AMA - Agrarmarkt Austria. Dotyczy to tokenów dostępu, które można wykorzystać do określenia, kiedy dany użytkownik loguje się do aplikacji. AMA i viehworld są niezależnymi administratorami danych w rozumieniu GDPR; oznacza to, że w przypadku skarg użytkownik może skontaktować się z odpowiednią organizacją. Deklaracja AMA dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie https://www.ama.at/Allgemein/ Polityka prywatności.

W przeciwnym razie dane użytkownika będą przekazywane wyłącznie w szczególnych przypadkach lub w związku z obowiązkami prawnymi, takimi jak wsparcie informatyczne lub organy władzy, a także w związku z koniecznościami technicznymi i uzasadnionymi interesami, które zostały wymienione poniżej.

Jakie dane są przetwarzane i kiedy

Wmomencie pobierania aplikacji

W przypadku pobierania aplikacji ze Sklepu (Google Play Store lub Apple App Store) należy podać określone dane. Przynajmniej nazwa użytkownika i adres e-mail są następnie przekazywane do Sklepu wraz z innymi informacjami, takimi jak identyfikator użytkownika, i przetwarzane bezpośrednio przez Sklep. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij odpowiednie łącze: Apple App Store: https://support.apple.com/de-at/HT210584, Sklep Google Play: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Dane podczas instalacji i użytkowania aplikacji

Przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkownika, jak również dane udostępnione przez użytkownika, takie jak dane podstawowe (imię i nazwisko, adres, e-mail itp.) oraz dane dotyczące gospodarstwa, zwierząt i transakcji, a także dane graficzne, w celu umożliwienia działania aplikacji. Podanie tych informacji jest dobrowolne i można je w każdej chwili zmienić, ograniczyć lub usunąć, chyba że prawo wymaga inaczej.

Dostawcy i usługodawcy zewnętrzni

Google Firebase, Google Firebase Analytics i Firebase Cloud Messaging/Pushnachricht

Ta aplikacja korzysta z Google Firebase (Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") i również przetwarza dane osobowe. W tym celu stosuje się tzw. identyfikatory błyskawiczne, które są opatrzone znacznikiem czasu. Umożliwiają one przypisywanie i łączenie użytkowników oraz procesów, a także działań. Nie pozwalają one jednak na wyciągnięcie żadnych wniosków na temat konkretnego użytkownika, a zatem nie umożliwiają nam konkretnej personalizacji. Dane zbiorcze wszystkich użytkowników wykorzystujemy jednak do analizy, optymalizacji oraz, w razie potrzeby, do rozwiązywania problemów.

W przypadku Firebase Analytics Google używa także identyfikatora reklamowego urządzenia końcowego. Można ograniczyć jego użycie w ustawieniach lub preferencjach urządzenia końcowego. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Android: Ustawienia -> Google -> Reklamy -> Zresetuj identyfikator reklamy

iOS: Ustawienia -> Prywatność -> Reklamy -> Bez śledzenia reklam

Jeśli użytkownik włączył powiadomienia push dla tej aplikacji lub ogólnie na swoim urządzeniu, możemy wyświetlać wiadomości na jego urządzeniu. W każdej chwili można temu zapobiec, korzystając z ustawień bezpośrednio na urządzeniu.

Firebase Cloud Messaging służy jako usługa do przekazywania wiadomości push. Do urządzenia końcowego, które służy jako odbiorca wiadomości push, przypisany jest pseudonimizowany numer referencyjny push. W ramach naszych możliwości staramy się nie przekazywać danych do USA. W celu uzyskania dalszych informacji należy jednak odwołać się do oświadczeń o ochronie danych składanych przez podmiot odpowiedzialny:
https://firebase.google.com/ support/privacy/

Regulacja
Niniejsza aplikacja korzysta z usług Adjust (Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, Niemcy, Przedstawiciele (dyrektorzy zarządzający): Christian Henschel, Paul H. Müller, Numer rejestracyjny: Sąd Rejonowy Berlin-Charlottenburg, HRB 140616 B), która również przetwarza dane osobowe w tym procesie. Adjust to usługa, która tworzy metryki do pomiaru doświadczeń użytkowników i udostępnia je operatorom w celu ulepszenia aplikacji mobilnych w oparciu o dane. Dane te nie pozwalają nam na wyciąganie bezpośrednich wniosków na temat danej osoby, ale wykorzystujemy zebrane dane, które przekazuje nam Adjust, aby jeszcze lepiej dostosować aplikację do potrzeb użytkowników. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, poinformuj nas o tym pocztą elektroniczną na adres rebekka@viehworld.com. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności producenta lub w sekcji poświęconej pytaniom dotyczącym GDPR na stronie https://www.adjust.com/terms/gdpr/.

Kontakt przez e-mail lub telefon

Można również skontaktować się z nami telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu potrzebujemy również Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu, a także Twojego oświadczenia, że wyrażasz zgodę na przesyłanie nam danych drogą elektroniczną. Podanie tych danych jest obowiązkowe, ponieważ w przeciwnym razie nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem ani przetworzyć jego zapytania.

Prawa użytkownika

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych gwarantuje, że użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania, a także do ograniczenia przetwarzania oraz do udostępniania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę, np. na otrzymywanie biuletynu, wysyłając wiadomość e-mail. Następnie dane użytkownika zostaną usunięte, chyba że obowiązek prawny lub szczególnie uzasadniony interes nakazują inaczej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych praw lub innych kwestii, prosimy o kontakt z Dipl.-Ing. Rebekka Aigner-Carmichael pod adresem rrebekka@viehworld.com kontakt.

Prawo do sprzeciwu

Szczególnym prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest możliwość wniesienia skargi do organu ochrony danych (www.dsb.gv.at, tel.: +43 1 531 15-202525, e-mail: dsb@dsb.gv.at), jeśli uważasz, że Twoje dane nie są przetwarzane zgodnie z zasadami ochrony danych. Oczywiście będzie nam miło, jeśli najpierw skontaktujesz się z nami, ponieważ jesteśmy pewni, że będziemy w stanie wcześniej wyjaśnić Twoje pytania.

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Wszystkie wymagane przez nas dane osobowe są przesyłane w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL, dzięki czemu są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto podejmujemy dodatkowe techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, zniszczeniu i niewłaściwemu wykorzystaniu danych. W przypadku udostępniania urządzenia innym osobom należy zawsze zachować poufność informacji o dostępie. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe i informacje będą chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich z zachowaniem najwyższej staranności. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Zwraca się jednak uwagę klienta na fakt, że sieć WWW jest dostępna dla wszystkich na całym świecie, a w szczególności, że nie można wykluczyć jej niewłaściwego wykorzystania, tak więc nie można wykluczyć nieuprawnionego dostępu osób trzecich do takich danych i informacji, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności.

Notatka

Niniejsza informacja o ochronie danych może być okresowo zmieniana. Zmieniona wersja zostanie następnie opublikowana również tutaj. Dlatego przy ponownej wizycie na naszej stronie internetowej należy ponownie zapoznać się z informacjami o ochronie danych.